Se till att få rätt ersättning om du blir sjuk

Postat

Att du får sjukpenning från Försäkrings­kassan om du blir lång­varigt sjuk har du säkert koll på. Men nästan alla har rätt till mer än så. Blir du borta länge skjuter nämligen tjänste­pensionen till lite extra pengar. Bra, eller hur?

Första dagen du är sjuk görs ett karensavdrag, och då får du ingen ersättning alls. Det finns till för att vi inte ska stanna hemma i onödan. Det funkar som en självrisk, kan man säga. Från den andra till den fjortonde sjukdagen har du enligt lag rätt till sjuklön från arbetsgivaren. Den motsvarar 80 procent av lönen och gäller alla anställda, oavsett vad du jobbar med.

Sjukförsäkring
De flesta blir någon gång under livet sjukskrivna mer än 14 dagar. Då kan kollektivavtalet vara guld värt. Foto: Depiction AB, Johnér bildbyrå. 

Det är efter 15 sjukdagar du har glädje av att jobba på ett företag med kollektivavtal, och det gör 9 av 10 anställda i Sverige. Hur mycket pengar du får beror på vad du jobbar med. Därför ska jag visa hur det ser ut för de fyra vanligaste yrkeskategorierna, vid tre olika lönelägen. Alla belopp är hämtade från den utmärkta webbplatsen ersättningskollen.se.

Lön 25 000 kr/mån (Total ersättning från sjukdag 15-90)

Privatanställd arbetare 21 520 kr/mån
Privatanställd tjänsteman 21 360 kr/mån
Anställd i kommun och landsting 21 630 kr/mån
Statligt anställd 21 630 kr/mån

Vi kan ta den privatanställda arbetaren som exempel:

Arb 25
Illustrationen är hämtad från ersättningskollen.se

Tack vare att det ingår en extra sjukförsäkring i kollektivavtalet betalar försäkringsbolaget AFA Försäkring ut 2 390 kr varje månad, utöver sjukpenningen från Försäkringskassan. Bra va? Och synd att så få känner till det.

Om man tjänar 25 000/mån spelar det inte så stor roll vad man arbetar med, man får ut ungefär lika mycket. Men vid högre löner börjar skillnaderna märkas:

Lön 35 000 kr/mån (Total ersättning från sjukdag 15-90)

Privatanställd arbetare 26 110 kr/mån
Privatanställd tjänsteman 30 450 kr/mån
Anställd i kommun och landsting 30 660 kr/mån
Statligt anställd 30 330 kr/mån

Lön 45 000 kr/mån (Total ersättning från sjukdag 15-90)

Privatanställd arbetare 26 110 kr/mån
Privatanställd tjänsteman 39 450 kr/mån
Anställd i kommun och landsting 39 420 kr/mån
Statligt anställd 39 090 kr/mån

För privattjänstemannen som tjänar 45 000 kommer nästan hälften av pengarna från kollektivavtalet. 16 230 av totalt 39 450 kronor är nämligen kollektivavtalad sjuklön som inte finns på företag utan kollektivavtal.

Tjm 45

Som du ser i mina exempel har privatanställda arbetare det klart sämsta sjuk­försäkrings­skyddet. Och dessutom: om du är privat­tjänsteman behöver du inte göra något för att få rätt ersättning. Då sköter din arbetsgivare allt åt dig. Men om du är arbetare eller jobbar i kommun och landsting måste du själv skicka in en anmälan till AFA Försäkring för att få de pengar du har rätt till, och det missar ungefär var femte sjuk arbetare. Att reglerna ser så olika ut tycker jag är fel och orättvist.

Oavsett vad du jobbar med är de här extra­pengarna utöver Försäkrings­kassans ersättning ett viktigt tillskott om du blir sjuk. Därför är det synd att så få känner till dem. Tänk om arbetsgivarna var lite bättre på att berätta om de fina förmåner som ingår i tjänstepensionen!

Gå gärna in på ersättningskollen.se och se vad som gäller för dig.

 

Bloggförfattaren Staffan Ström

Varför så olika regler när man blir sjuk?

Postat

Den som är arbetare eller jobbar i kommun och landsting måste själv se till att få rätt ersättning vid sjukdom. För privattjänstemännen ordnar arbetsgivaren allt det där. Ska vi verkligen göra skillnad på folk och folk på det sättet?

Idag skriver bland andra Svenska Dagbladet att man måste komma ihåg att anmäla sig till AFA Försäkring om man blir långvarigt sjuk. Privatanställda arbetare ska sjukanmäla sig efter 15 dagars sjukskrivning, kommunanställda efter 91 dagar. Det här är det många som missar såklart. Det kan ”i runda slängar handla om 20 procent av de anställda som missar tjänstepensionspengar man har rätt till” står det i artikeln.

Lätt att missa sjukanmälan
Arbetare och anställda i kommuner och landsting måste själva anmäla sig sjuka. Privattjänstemännen slipper tänka på det.

Det är inte så konstigt att många inte har en susning om att man ska kontakta AFA Försäkring. Den som är långvarigt sjuk har ju sitt fulla fokus på att bli frisk igen, och det brukar vara mycket nog att skicka in rätt papper till arbetsgivaren och Försäkringskassan. Men att glömma en anmälan till AFA kan bli dyrbart på lång sikt. Förutom ersättning under sjuktiden ordnar AFA nämligen så att det kommer in pengar på ditt tjänstepensionskonto även under sjuktiden. På försäkringsspråk heter det att din premiebefrielseförsäkring träder in och sköter inbetalningarna istället för arbetsgivaren.

Det som stör mig är att de privat­anställda tjänstemännen inte behöver hålla koll på det här själva. I deras fall är det nämligen arbetsgivaren som sköter anmälningarna. Tjänste­männen har alltså en sak mindre att hålla reda på när de blir sjuka. Lyxigt va?

Varför ska det vara svårare för arbetare och kommunanställda att få rätt ersättning och rätt försäkringsskydd? Här behöver de arbetsgivar­organisationer och fackförbund som förhandlat fram den fina förmånen fixa nya rutiner. Försäkringar ska alltid vara så o-krångliga som möjligt. Särskilt de som ska skydda den som är sjuk.

Läs också Se till att få rätt ersättning om du blir sjuk.

Bloggförfattaren Staffan Ström