Om pensionsekonomen

Pensionsekonomen Staffan Ström – Alectas pensionsekonom

Staffan Ström föddes i Täby utanför Stockholm 1974 och är i grunden samhällsvetare. År 2001 anställdes han på Alecta som Kundansvarig och har sedan dess arbetat som tjänstepensionsspecialist. Några av de befattningar han haft är Utbildningsansvarig, Chef Affärsstöd, Chef Företag och ombud och Informationschef. Sedan hösten 2016 är Staffan Alectas pensionsekonom. I det uppdraget ligger att sprida information, driva debatt och utbilda i pensionsfrågor på ett sätt som inspirerar och är till nytta för dagens och morgondagens pensionssparare.

Staffan är en flitigt anlitad talare i pensionsfrågor

Staffan är en flitigt anlitad talare och är medförfattare till flera av Alectas rapporter. Som utbildare är Staffan verksam bland annat vid IFL/SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm och som projektledare för kursen Pensionskunskap som ges på högskolor och universitet inom ramen för nätverket Gilla din ekonomi.

Kontakta Staffan

Facebook: Staffan Ström – pensionsekonom

Twitter: @staffansstrom

LinkedIn: Staffan Ström 

Mejl: staffan.strom@alecta.se

Telefon: 070-222 97 45